Strona główna | Kontakt

 

Konkursy
PROTOKÓŁ
z oceny prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs
"POCZTÓWKA WIELKANOCNA 2014 r."                                                                                                                                                                                                                                                Łuków, dn.7.04.2014r.

Komisja w składzie:
1. Agnieszka Rusinek – artysta plastyk;
2. Artur Mydlak – Dyrektor ŁOK;
3. Sławomir Żyłka – instruktor ŁOK

po obejrzeniu 146 projektów kart wielkanocnych nadesłanych na konkurs
z łukowskich szkół podstawowych i gimnazjów postanowiła przyznać
równorzędne nagrody następującym autorom:

1. Marcie Dąbrowskiej l.8 – Placówka Wielofunkcyjna,
opiekun Anna Mikołajewska;

2. Adrianowi Kozłowskiemu l. 8, Szkoła Podstawowa nr 4,
opiekun Ewa Makosz;

3. Paulinie Radomyskiej l.9 – Szkoła Podstawowa nr 4,
opiekun Bożena Pilska;

4. Szymonowi Borkowskiemu l. 9 – Szkola Podstawowa nr 4
opiekun Elżbieta Wereszczyńska;

5.Mai Izdebskiej l. 9 – Szkoła Podstawowa nr 4,
opiekun Elżbieta Wereszczyńska;

6.Nadii Sujce l.10 – Skoła Podstawowa nr 1,
opiekun Hanna Wiącek;

7.Zuzannie Chruściel l.10 – Szkoła Podstawowa nr 1,
opiekun Barbara Czubaszek;

8.Maciejowi Pryczkowi l.12 – Szkoła Podstawowa nr 4,
opiekun Elżbieta Wereszczyńska;

9.Zuzannie Bednarczyk l. 12 – Szkoła Podstawowa nr 4,
opiekun Dorota Kondracka;

10.Weronice Sulej l. 11 – Szkoła Podstawowa nr 5,
opiekun Halina Sekita-Waltz;

11.Weronice Koniecznej l. 12 -Szkoła Podstawowa nr 5,
opiekun Halina Sekita-Waltz;

12.Zuzannie Sawickiej l. 13 – Gimnazjum nr 2,
opiekun Agnieszka Czerska-Pawlak;

13.Oliwii Jędrzejewskiej l. 15 – Gimnazjum nr 2,
opiekun Agnieszka Czerska – Pawlak;

14.Karolinie Stolarczyk l. 14 – Gimnazjum nr 2,
opiekun Agnieszka Czerska – Pawlak.

Komisja podkreśla, że w wybranych projektach zauważyła najwięcej indywidualnego wysiłku twórczego,
pomysłowości i odejścia od utartych schematów. Tej twórczej postawy gratulujemy autorom najbardziej.
Na konkurs wpłynęły także prace z powiatowych placówek oświatowych,
które ze względów regulaminowych nie mogły być poddane ocenie jurorów.
Skoro na terenie powiatu jest tzkże zapotrzebowanie na udział  w tego typu konkursach,
komisja wnioskuje do Organizatora aby w przyszłości rozszerzyć jego zasięg. Na tym protokół zakończono. 

******************************************************************************************

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOTOCYKLEM PRZEZ HISTORIĘ, TERAŻNIEJSZOŚĆPRZYSZŁOŚĆ"
dla dzieci, młodzieży i dorosłychRegulamin

 

*****************************************************************************************REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Ilustrujemy baśnie, bajki i podania ludu polskiego przez Oskara Kolberga zebrane”
POD  PATRONATEM  STAROSTY  ŁUKOWSKIEGO
I BURMISTRZA MIASTA ŁUKOWA


Regulamin


POWIATOWYM  KONKURSIE  RECYTATORSKIM pt. „Motywy polskiej wsi w prozie i poezji od XIX wieku do współczesności” pod patronatem Starosty Łukowskiego  i Burmistrza Miasta Łukowa
Regulamin
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU SZTUKI ORATORSKIEJ z okazji Roku Oskara Kolberga „Z Kolbergiem do współczesnej Europy”
POD PATRONATEM STAROSTY ŁUKOWSKIEGO
I BURMISTRZA MIASTA ŁUKOWARegulamin


*****************************************************************************************


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA WIELKANOCNA 2014”
dla uczniów łukowskich szkół podstawowych i gimnazjów
Regulamin

 

***************************************************************************************** 

VIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec” 2014


Regulamin i karta zgłoszenia

 

*****************************************************************************************
 
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego.
Bez eliminacji powiatowych.

Regulamin
Karta zgłosze
.......................................................................................................................................


IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej.
Bez eliminacji powiatowych.


Regulamin
Karta zgłosze
.......................................................................................................................................

Mały Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych- eliminacje powiatowe w ŁOK
  20 maja godz. 10.30 Zgłoszenia do 12 maja.
Regulamin
Karta zgłoszenia  
.......................................................................................................................................


VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"
- eliminacje powiatowe w ŁOK
  15 kwietnia godz. 10.30 Zgłoszenia do 7 kwietnia.
 
Regulamin
Karta Uczestnika dla gimnazjalistów .......................................................................................................................................
59 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2014 r. - eliminacje powiatowe w ŁOK
8 kwietnia godz. 10.30. Zgłoszenia do 31 marca.

Karta uczestnika
KARTA uczestnika Poezji Spiewanej 59
reg. OKR dla województwa  karta Teatrów 1 Aktora  59 *****************************************************************

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2014


      Rozwój nowych poglądów na miejsce teatru w procesie wychowawczym stał się możliwy dzięki nurtowi tzw. Nowego Wychowania, którego początki wiążą się z nazwiskami J.J. Rousseau i J.H. Pestalozziego. Zwrócono się „do indywidualnych potrzeb dziecka”, a co za tym idzie, skierowano uwagę na różnorodne formy ekspresji, w których mogłaby się wyrażać naturalna aktywność dziecka. Za formy uprzywilejowane uznano różne zajęcia artystyczne: taniec, rysunek, śpiew, dramatyzację teatralną. W tym nurcie pojawia się refleksja pedagogiczna nad teatrem szkolnym. Lech Komornicki w swojej książce pt. „Teatr szkolny” odrzucił zdecydowanie naśladownictwo teatru profesjonalnego
i jego repertuaru. Teatr szkolny powinien posługiwać się własnymi środkami wyrazu i być w całości samodzielnym dziełem młodzieży. Nie powinien realizować tzw. wielkiego repertuaru, który przekracza siły wykonawców, przez co nie nadaje się do popularyzacji arcydzieł literatury. Właściwym repertuarem teatru szkolnego są drobne utwory liryczne, ballady, bajki, piosenki ludowe itp. Trudno nie zauważyć, że występuje tu zasadniczy przełom w traktowaniu teatru szkolnego. Punktem wyjścia nie jest już przedstawienie, które należy przygotować, ale pobudzanie psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież nie są w tym ujęciu „na usługach” sceny szkolnej, przeciwnie – zajęcia teatralne, nazywane tu grami dramatycznymi, służą rozwojowi osobowości stając się metodą wychowawczą. K. Braun w swoim znakomitym artykule Twórczość i naśladownictwo, relacjonując Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej zorganizowany w Kielcach w 1974 roku, jasno formułuje ów problem: „Wbrew pozorom – pisze – realizacja przez jakiś zespół amatorski sztuki Gorkiego, Szaniawskiego czy Kruczkowskiego nie jest, jak mówią zdezorientowani, „ambitna”. Jest niewychowawcza... A co byłoby naprawdę ambitne? Mówienie od siebie. Swoimi własnymi słowami, gestami, ruchem. A także przy pomocy słów, zdań, wierszy, zdarzeń, czerpanych z różnych utworów wybitnych pisarzy, niekoniecznie dramatów. Bo cele tworzenia amatora zawarte są w samym procesie pracy (…) Droga, ona go pasjonuje i pochłania (…) dostarcza przeżyć, doświadczeń, poszerza możliwości. Wtedy to jest twórczość”. Jako organizatorzy wierzymy, że Festiwal Najciekawszych Widowisk, który odbędzie się w Lublinie w dniach 12-13 maja 2014 roku, będzie pełen walorów twórczych młodych artystów.

Opracował: Henryk Kowalczyk ( Wojewódzki Osrodek Kultury w Lublinie)
Eliminacje dla Powiatu Łukowskiego 18 marca 2014 r. godz. 10.30 Sala Widowiskowa Łukowskiego Ośrodka Kultury. Zgłoszenia do 10 marca 2014 r. włącznie.
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Żyłka,
tel. kontaktowy 608 88 71 21

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

    Przeglad teatrow dzieciecych i mlodziezowych karta zgloszeniowa

  Przeglad teatrow dzieciecych i mlodziezowych regulamin

*****************************************************************

*****************************************************************************************

KOLEJNY SUKCES RECYTATORÓW Z ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
      Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej był organizatorem XXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji, Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej, który odbył się 16 stycznia. Wzięło w nim udział ponad 40 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu radzyńskiego
i łukowskiego.
       Łukowski Ośrodek Kultury reprezentowała Julita Jarzębska i Bartłomiej Niewęgłowski. Oboje recytatorzy zostali nagrodzeni w swoich kategoriach. Gratuluję sukcesu!!!
Zapraszam wszystkich, którzy interesują się sztuką recytacji na spotkania z „żywym słowem”
w Łukowskim Ośrodku Kultury we wtorkowe, środowe i czwartkowe popołudnia. Instruktor ŁOK Sławomir Żyłka

*****************************************************************************************

WARSZTATY Z RZEŹBY DLA DZIECI
W każdą środę od 18 września o godz. 17.00
Zapraszamy.

ŁOK doceniony!

Najbliższe wydarzenia

Polecamy

Gdzie nas znaleźć
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
21-400 Łuków

tel/fax. 25 798 32 72
e-mail: lok@lok.lukow.pl
 

Facebook Nasz kanał RSS Jak do nas trafić Biuletyn Informacji Publicznej

 

Partnerzy:

Urząd Miasta w Łukowie Starostwo Powiatowe w Łukowie Polski Instytut Sztuki Filmowej Państwowa Szkoła Muzyczna w Łukowie Biblioteka Publiczna w Łukowie
Sponsorzy:Łukowski Ośrodek Kultury
21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
NIP 8251002437     REGON 000282435
Bank Spółdzielczy Trzebieszów o/Łuków    nr 13 9206 1048 7103 0443 2000 0040