Dokładna data powstania kina „Oaza" nie jest znana. Nie zachowały się żadne dokumenty, a pierwsza wzmianka w lokalnej prasie dotycząca kina pochodzi z roku 1924. Wcześniejsze dzieje kinoteatru „Oaza" odtworzyć można jedynie na podstawie nie potwierdzonych przekazów. Jedna z hipotez głosi, iż kino mogło powstać w latach 1916 - 1917. Pewne jest, że inicjatorami oraz właścicielami obiektu, do wybuchu II wojny światowej, była spółka trzech łukowskich rodzin - Kamińskich, Cybulskich i Jurago. Pierwszym kierownikiem była p. Irena Jurago. W latach trzydziestych zmieniono nazwę na kino „Pani".

W okresie międzywojennym wyświetlano głównie filmy produkcji polskiej nieme, a później dźwiękowe. Organizowano także koncerty znanych warszawskich artystów operowych, które cieszyły się dużym uznaniem wśród łukowskiej publiczności.
Wraz z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką kino, jako placówka o znaczeniu propagandowym, zostało poddane administracji niemieckiej, nazwę zmieniono na „Corso", a kierownikiem została osoba narzucona przez okupanta. Wyświetlano filmy niemieckie, włoskie i nieliczne przedwojenne polskie dopuszczone przez niemiecką cenzurę.

W 1945 r., po krótkiej przerwie, kino wznowiło działalność pod pierwotną nazwą „Oaza". Chociaż budynek mieszczący kino pozostał własnością spadkobierców założycieli, to samo kino zostało upaństwowione i włączone do Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Lublinie. Od roku 1948 kino prowadziło również działalność objazdową, zwykorzystaniem mobilnego projektora 16 mm, obsługując teren powiatu łukowskiego. W latach 1945 - 89 w kinie kilkakrotnie wymieniano sprzęt projekcyjny oraz fotele na widowni.

W latach 1972 - 75 w kinie działał Dyskusyjny Klub Filmowy oraz Młodzieżowa Akademia Filmowa prowadzone przez ówczesnego dyrektora Powiatowego Domu Kultury p. Bogusława Słodkowskiego. Również w latach osiemdziesiątych aktywnie funkcjonował DKF prowadzony przez p. Ewę Wiśnicką.

W roku 1990, w wyniku zmian ustrojowych i upadku państwowych przedsiębiorstw kinematograficznych, Kino „Oaza" zostało włączone w struktury Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Od początku XXI wieku - wskutek rozwoju mediów elektronicznych, telewizji i Internetu oraz coraz bardziej nowoczesnej konkurencji w pobliskich Siedlcach - „Oaza" stopniowo traci na znaczeniu, frekwencja na seansach maleje. Koszty funkcjonowania zaczynają przewyższać dochody, do czego przyczynia się także znacząca podwyżka czynszu narzucona przez nowego właściciela budynku.

W 2011 r. zostaje podjęta decyzja o likwidacji kina w dotychczasowym - analogowym wydaniu oraz w dotychczasowej lokalizacji i przeniesieniu do budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostanie wyposażone w nowoczesną aparaturę projekcyjną jak również widownię.

rok 2012. Trwają prace koncepcyjne oraz projektowe nad powstaniem kina cyfrowego.

rok 2012. Decyzją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Łukowski Ośrodek Kultury otrzymuje dofinansowanie na zakup foteli kinowych. Umowa nr DUK-501-11267/2012

rok 2012. Zakup ekranu kinowego.

rok 2013. Realizacja zadania: "Zakup foteli kinowych do kina cyfrowego w Łukowie" - finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. kwota dofinansowania 35.000 zł

rok 2013. Realizacja zadania "Modernizacja Łukowskiego Ośrodka Kultury - etap I" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 200.000 zł

 

30 grudnia 2011 r. Recital Marleny Uziębło "Marlena Dietrich - The Blue Angel" - Ostatni Seans w kinie "Oaza"

 

Styczeń  2012 r. Demontaż kina "Oaza"