Studio Tańca Towarzyskiego Anny i Jana Jaroszyńskich to pionierskie przedsięwzięcie artystyczne w regionie oparte na założeniach Światowego Programu Tańca. Uczestnikom kursów na zajęciach poświęca się maksymalnie dużo czasu, pozwalając odkryć i rozwinąć pasję do tańca towarzyskiego. STT przekonuje, iż nigdy na tę fantastyczną formę rozrywki nie jest za późno. Ponadto wyznaje zasadę, iż tańczyć każdy może. Na uwagę zasługuje fakt, iż na tych zajęciach panuje bardzo życzliwa atmosfera; zawiązują się znajomości, przyjaźnie. Ponadto każdy z uczestników po zakończeniu kursu otrzymuje dyplom Studia Tańca Towarzyskiego. Dla osób, które polubią taniec, po ukończeniu kursu 1, 2 i 3 stopnia proponuje się dalsze systematyczne zajęcia w trybie zaawansowanym (rozwijanie techniki tańca, praca nad nowymi, interesującymi choreografiami. Na kursach salsy, latino solo, zumby, tańców towarzyskich i dyskotekowych dzieci, młodzież i dorosli poznają najróżniejsze techniki taneczne.