Taniec z elementami baletu

Taniec z elementami baletu - dla najmłodszych dzieci w ośrodku prowadzone są raz w tygodniu zajęcia taneczne, które rozbudzają zamiłowanie do tańca, wyrabiają  u najmłodszych poczucie rytmu, muzykalność i koordynację ruchu. Kształtują wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, a przede wszystkim wyrabiają u dzieci nawyk prawidłowej postawy i sposób pięknego poruszania się.

Praca z najmłodszymi przebiega w niezwykle urozmaicony sposób; dzieci poznają podstawowe elementy tańca i baletu poprzez zabawy ruchowo - taneczne, przenoszą się w zaczarowany świat bajek. Wyuczone elementy tańca łączone są w małe etiudy taneczne i układy choreograficzne. Nasza praca z dziećmi niesie za sobą również aspekt społeczny: więź w grupie, współodpowiedzialność, wzajemną akceptację, tolerancję, dyscyplinę.

Doceniana jest kreatywność, poczucie własnej wartości i indywidualność dziecka. Program zajęć łączy elementy klasycznych ćwiczeń baletowych z elementami tańca i rytmiki.  Wraz z instruktorem dzieci przygotowują układy choreograficzne, które potem są zaprezentowane łukowskiej publiczności podczas „Gali przy fontannie” w czasie corocznych obchodów Dni Łukowa.

Co tygodniowe spotkania w ośrodku były także okazją do znakomitej zabawy w gronie rówieśników.