ࡱ> (*'xY1bjbjʐ.< \ \ ::L&!B(jjjjEEE!!!!!!!$#8&R)!9EEEEE)!jjb!E"jj!E!V@o j &oeg x!0! T&g$&o &o EEEEEEE)!)!$EEE!EEEE&EEEEEEEEE:R : EMBED CorelDRAW.Graphic.11 XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy {ydowskiej W blasku szabasowych [wiec 2018 Regulamin I. Adresaci Konkurs adresowany jest do mBodzie|y ze szkB gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Bukowskiego . II. ZaBo|enia programowe -Tegoroczna edycja przeprowadzona bdzie w formie turnieju recytatorskiego; - Repertuar uczestnika stanowi utwory pisarzy i poetw prezentowane w jzyku polskim ( od czasw staro|ytnych do literatury wspBczesnej ); - Tematyka utworw misi zawiera motywy szeroko pojtej kultury |ydowskiej; - Zachcamy do poszukiwaD repertuarowych w obszarze twrczo[ci pisarzy i poetw pochodzenia |ydowskiego; - Ka|dy uczestnik prezentuje wiersz i fragment prozy; - Czas prezentacji recytatorskiej nie mo|e przekroczy 7 minut. III. Kategoria oceny - Oceny prezentacji dokona Komisja Artystyczna powoBana przez organizatora - Komisja oceni: dobr repertuaru( jego warto[ artystyczn, oryginalno[ i dostosowanie do mo|liwo[ci wykonawczych recytatora), poprawno[ dykcji, interpretacji utworw - Komisja oceni uczestnika w kategoriach: uczniw gimnazjw i szkB ponadgimnazjalnych IV. Termin konkursu - Konkurs odbdzie si 13 listopada 2018 roku w galerii PROwizorium Aukowskiego O[rodka Kultury o godzinie 10:30 - Uczestnicy zobowizani s dostarczy karty zgBoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 roku do sekretariatu AOK lub na adres: Aukowski O[rodek Kultury ul. WyszyDskiego 20, 21-400 Aukw V. Nagrody <>BFHJLp  ɵvbSD6/ hG75\h_h_5CJ\aJh={6CJOJQJ]aJh_6CJOJQJ]aJ&hM56CJOJQJ\]^JaJ&hGr56CJOJQJ\]^JaJ,h_h_56CJOJQJ\]^JaJ&hu 56CJOJQJ\]^JaJ&h56CJOJQJ\]^JaJ&h={56CJOJQJ\]^JaJh_6CJ ]aJ jR hMUVhMjhMUDF 2 h bd$Lx&(Ph^hgd={gd={$a$gd_$a$gd_gd_$a$gdM d f h p L b |  ( R r ȻȮդՀvvlblbbXXbXh OJQJ^Jh}OJQJ^Jh'OJQJ^Jh={OJQJ^JhG7OJQJ^Jhh}OJQJ^JhhOJQJ^JhGrOJQJ^JhGr5OJQJ\^JhG75OJQJ\^Jh_5OJQJ\^Jh_h_OJQJ^Jh_h_5OJQJ\^J hG75\ h_5\"r v$R^`bln&.0R~˻߮ߐnnZ'h={h_5B*OJQJ\^Jph!hGr5B*OJQJ\^Jph!h%y5B*OJQJ\^Jph!hu 5B*OJQJ\^JphhGr5OJQJ\^Jh_5OJQJ\^Jh_h_5OJQJ\^JhGrOJQJ^JhOJQJ^Jh_h_OJQJ^Jh OJQJ^Jh}OJQJ^J#.68:jự~tcRcR>'h={h_5B*OJQJ\^Jph!hu 5B*OJQJ\^Jph!h%y5B*OJQJ\^Jphh={OJQJ^JhGrh_OJQJ^J$hh_5B*OJQJ^Jph$hh5B*OJQJ^JphhOJQJ^JhGrOJQJ^JhVh_5OJQJ^JhVh={5OJQJ^Jh_h_OJQJ^J!h5B*OJQJ\^JphP:d%& &"&&&(&&&r'''(())))*$a$gdMgd}gd_gd={$a$gdM$a$gd_ d$^$$$$$$%{ki\R\H>R4h_OJQJ^Jh`OJQJ^Jh OJQJ^Jh}OJQJ^JhMh_OJQJ^JUhMh_5OJQJ\^JhGr5OJQJ\^JhM5OJQJ\^Jh_hM6OJQJ]^JhM56OJQJ]^JhI56OJQJ]^J!hMhM56OJQJ]^J!hMh_56OJQJ]^Jh_h_OJQJ^Jh_h_5OJQJ\^JKomisja Artystyczna przyzna nagrody i wyr|nienia w kategoriach - uczniowie gimnazjw; uczniowie szkB ponadgimnazjalnych. Wszyscy wykonawcy otrzymaj pamitkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodwa|alny. . EMBED CorelDRAW.Graphic.11 XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy {ydowskiej W blasku szabasowych [wiec 2018 KARTA UCZESTNIKA Imi i nazwisko & .................................................................................................. Nazwa SzkoBy & .................................................................................................. Klasa & ................................................................................................. Imi i nazwisko nauczyciela & ................................................................................................. Telefon kontaktowy nauczyciela & ................................................................................................. REPERTUAR: 1. Autor , tytuB & .................................................................................................. & .................................................................................................. 2. Autor, tytuB & .................................................................................................. & .................................................................................................. & & & & & & & & & & & .. data i podpis uczestnika piecz szkoBy %D%&&& &"&&&&&&&&&&& '<'r'λΜt]F],hGrhGr56CJOJQJ\]^JaJ,hGrh_56CJOJQJ\]^JaJ&hu 56CJOJQJ\]^JaJ&h56CJOJQJ\]^JaJ,hGrh={56CJOJQJ\]^JaJj h_UjR h_UVjh_Uh_hMh}OJQJ^JhMOJQJ^Jh}OJQJ^JhMhMOJQJ^Jr'''''((()))))))****++++,,,.-ǰ~p_~p_~p_~p_~M#hMh_5CJ OJQJ^JaJ hMhG7CJ OJQJ^JaJ h_CJ OJQJ^JaJ hMCJ OJQJ^JaJ hMh_CJ OJQJ^JaJ %h}h_B*CJOJQJaJph,h}h_5B*CJOJQJ^JaJphh}CJ OJQJ^JaJ &hu 56CJ OJQJ\]^JaJ ,hMh_56CJ OJQJ\]^JaJ **++,6- . / //000*1L11gdG7gd_.-0-6--../ / ///00000(1*1B1H1J1L1111ͿͿͿ͒Ϳsg[O[@hM5CJ OJQJ^JaJ hG7CJ OJQJaJ h_CJ OJQJaJ hMCJ OJQJaJ hMh}CJ OJQJ^JaJ h}CJ OJQJ^JaJ hTCJ OJQJ^JaJ hMhG7CJ OJQJ^JaJ h_CJ OJQJ^JaJ hMCJ OJQJ^JaJ hMh_CJ OJQJ^JaJ #hMh_5CJ OJQJ^JaJ h}5CJ OJQJ^JaJ 11hMhHY5OJQJ^J,1h. A!"#$% Dd ; '0 # A" JIWѸ D[@= JIWѸD>D_ xڽoVUOeG(VەA B-(㸂0Y2L-H mQpAD( }o+FV(Z&kf>\8<ܞ?0|igKӌ1 ghn1i1yz,`7>c&16lyӌlL/c{_?mi684O|fy<toV|g\ +û l +#?KYc[>XrrϟcՎ>WQ ?ȓ`],D{jk3cY<Ց#-VqDz"xqX~']?OD\Oܺr'ȏB.rYVy_5)gLyxyF<63B-oV<񶒉D__0^r/Sa~bb]b6)`|#xN=gC{Pԭ]u8oѱQ _6&fkE+H("PB%Bb P$Bȼ(b]3/ $$Dj]'%뮫J>a춀^̉E 9.:gJ/,g!E_sNYgyy$ӟp]$3Bxеly:xMJZ{kM-D=9+UԦV^%5仏WoJ^{_hyoDjWÉ ?JtVWſVj@-՚_)y/F'+:Vzt5(G#8L&"A6qtc /_:רh,Ռ׳5ٵ"Y?2;[y_~^_|/Ǻh>ރ1*Y0goLW)OjpuYt Y /ks`!ǛG|%xˠ>rV \/o1㙬8?e!|Et劾rV, /$fM Vsy3^r(kuZ ) :/d.>^+bBY:T|`+a(VKqTJA^ޞO lV?%)FgR.fr=-t߿Y(Ua&o9`I_hoa!kmyg|#fET&4G#?;WV4=xa'.׆ׅ߁nC7§Sӌ%-gI_J$ֻ;xwJ^i^vHA!y*OݗƓ /kt~ ž}]c>T(Dxה #i!i>Uk:SB\W #޴7G0It/7'GD|?Fވ|y f';n#F[G-(=?;a;? ;? =?qzk-_,s࿧ WXf|[Ua mʵf@b3r gGm뿧f*^elPA ۹ޮĻl~uoJݛl36{;e>Rپxʳۍ^f Er/M仔{; Yl-rkxC}߄x[闷y'9; sUs 9 _?dN&:3o{]߰OM@>QJ_g;1u(qwR֞?1Ko ?}of8{b>gMsH9w={ϽPG0J;q';~~GY>R#T8ԣ9"Q\G~\<"ae?_߿ [gݘ\lQ!Оe>T}5Uǎ+}x^fQWgRaJq?SSJ{^F*tKң=JfnO2r'C=ڥENҮUn>ۍSƧeƓ!@n?/ db?SS&d%9g1Ny.(@^B9$wJs*|?Fa'iNy%U.#!Ǐ;$=T =y<" w?:էw));E_)>'✈AEI;IɘvD\b X0kʻP000p T|:_%?ה:aSo"5sF%Q|#! P]f2jb;ҩ%_O5T)WnT*PCqsܾi;W^>Z{ WoѠn=7j7BW#pϗD_ xڽoVUOeG(VەA B-(㸂0Y2L-H mQpAD( }o+FV(Z&kf>\8<ܞ?0|igKӌ1 ghn1i1yz,`7>c&16lyӌlL/c{_?mi684O|fy<toV|g\ +û l +#?KYc[>XrrϟcՎ>WQ ?ȓ`],D{jk3cY<Ց#-VqDz"xqX~']?OD\Oܺr'ȏB.rYV !"#$%&)Lv-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKuNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstwz{|}~Root Entry Foe+ Data *WordDocument.<ObjectPool`oeoe_1391319475ƭ߈hOJqn`oe boeOle EPRINT,D>ObjInfo "#$%' Oh+'Oh+'0 ( 4 @ LX`hpBC EMFD>v l8}U HCorelEMF    &% &% ;,6l6l@6,@=<@,l@% ( % ( &% &% ;26f6f:62:=<@2f:% ( % ( &% ;5>6.>6.6j6j>6_><@.j>% ( &% ;:<60<606h6h<6X<<@0h<% ( '% % ;G,6N,6N*6J*6J'6L&6L$6J%6J!6G!6G&6G'6G)6G)=N%X(N$O#P"X(P!R!T!X(U!W!W"X(X"Y$Y%X(Y&Y'X(X(X(X)W*X(W+V+V,X(U,T,S,X(S,R,Q,X(Q+P+P*X(O)O)O(X(N'N&N%=R%X(R&R'R(X(S)S*S*X(T*T)U)X(U(U(U'X(U&U&U%X(U$U#T#X(S#R#R$X(R$R%R%=]!6],6Z,6Z!=c!6`&6d,6`,6]&6`!=<>G!d,% % ( '% % ;IX(JMNX(OOQX(RSSX(SUSX(RNNX(NM L X(L L K X(J KJ X(J I I X(HH H X(H D C X(B > = X(< < < X(<8 8 69X(966X(533X(364X(13363$X(3%2*2*X(2+4.5/X(604333X(332534X(447372X(818.8-X(5)9(;+X(;,>-?-X(B/B1B4X(B6B6C7X(D8C9C:X(C=E<F:X(F:E7E6X(E4D.B-X(A,>'<'X(:'>#?#6DX(EGI=<>1U=% % ( '% % ;+X(& X(X(X( X(X(X(X( !X(# X(  6 X(X(X(X(X(X($&X('))X(++*X(*++X(+++X(,,,X(--.6/6 0X( 1!4"4X("6#5#7X(#7#9$9X(%9%:%:X(%;(;);X()9'8&7X(%6#3#2X("1!0!/X(!,$1$1X(%3#4'4X('1&,",X("* &"#X("#!#X(%#!$"X(&#+'+%6+=<>+;% % ( '% % ;s6{6|6w6w 6y 6y6w6w6s6s 6r 6r6s =| X(| |}X(}~66X(X( X( X( X(66666X(~X(}|| =666=6 666 6=X(X(X(X(X( X( X(X(X(X(X( X( =X( X(X(X( X( X(X(X(=666 6 66666 6 666 6 6=6X(X(X(66 6 X( X( X(X(X(X(X(666X(X(X(X(6 X( X( 6X(X(X(X(X(6=666=6 666 6=666=qX(qrsX(tvxX({|~X(X(!"X(#~%~&X(}'|({(X({)y*x*X(w*v)u)X(u(t's&X(s%r$r"X(q!q q=vX(v v"v#X(w$x%x%X(y%y%z$X(z#z"{!X({ {{X({zxX(wwvX(vvv=%6)6)X()))X((('X(&&%X($#"6X(X(X(X(666X(X(X(X(6#6#6$X($$%X(%%%=666=)666)=66X(X(X( "X(#$%X(&')6,X(++*X(*))X())(X(''&X($"!6!6 X(X(6X(X(=X(X(X(X(X(!"X(#%&X('((X()**X(*))X(('&X(%$"X(! =X( "#X($%%X(%%$X(#"!X( X(X(X(=)666%X(%%%X($$#X(" X(666X(X(X(6X( "$X($%&X(&'(X()))=66666"6"6%6%6)6)6=6)6)6=66)6)6 6=v.6v?6r?6r.=~.6{56?6z?6v66z.=8X(653X(10.6.6/X(012X(345X(678X(9:;X(;;;6;6.6.6?6?X(??=X(<:8=.6;6;6?6?6.=.62626?6?62626.=8X(653X(10.6.6/X(012X(345X(678X(9:;X(;;;6;6.6.6?6?X(??=X(<:8=?62626?=26.6.X(../X(012X(468X(9:;X(<>?6BX(AA@X(@@?X(??>X(>=<X(:976766X(554X(43363X(222X(222=.686=X(===X(===X(>>?X(???6BX(A@>686.6.636.=<>qB% % ( CorelDRAW MXODRAWBITMAPS boe boeSTREAMSLISTSTREAMSLIST RIFFPOCDRBvrsnLLIST.doc pfrdmcfg Q-p8WAW???8888 8c ' Ostatnio uywaneOstatnio uywaneOstatnio uywaned"dRQ@RQ@RQ@RQ@ppRQ?oc??RCorel\WebSite\(@ptrtWO2LISTXfiltLIST0filcfild$dA@<LISTfilcfildLIST|otltoutld??d@<outlH"d??d@<outl" d??d@<outlȬ d??d@<outl"d??d@<outlpd??d@<LISTstltȬJDefault Graphic@KJKJKJ0LJLISTuil LIST2pageflgsbboxobbx LISTgobjLISTplayrflgs LISTXlgoblodaKK$ 04@K."ProwadniceLISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$04@G.dPulpitLISTnlayrflgsLISTVlgoblodaJJ$04@J.dWarstwa 1LISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$ 04@G."SiatkaLIST7pageflgsbboxWobbx WWLISTz6gobjLISTplayrflgs LISTXlgoblodaKK$ 04@K."ProwadniceLISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$04@G.dPulpitLIST5layrflgsLISTVlgoblodaJJ$04@J.dWarstwa 1LIST4grp flgsbboxWO2obbx WO2WO2usdnLISTlgobloda00 (,0d.LIST\trfltrfdPPP S?^wqQ<%?(3ALIST^obj flgs bbox2 WO2obbx 2 WO22 WO2usdnLISTlgoblodaQQ0HLPTIMQ d.@K(+ EA`LEA`LwwF`L`LMQY tKOиacej,!OT,O*!jp{ui̓iuibTeRLC>?/?I?I55SE $ 5(Q t AA 5_ҝW" aOŭŭ0طbNB+ . X wPV<!r]"TI7/$v e Um=C-4Hv?sq12CUWmXŭFŭ||~xs 1bYK9!<@-<@E7<@@8FqG"RN ^sTolzX[}s\Gw^!w^w^!wN. @|~|~%kjIӰ!#h#hFhUhX~%)?l?!v?}@6AM@BDHKMPV|\cJ>FcDaB*?X<8O6!f4iT2A0Ʒ[.,_)}''('b-N;LH{[s@5jD}{M{{s{5|~9a]z5o&dYGNA<@8?2#~,&b!{R QAU9_.:)? B B BMҝ@mCMj<j<99j<Jepw:Yhʑb6sqK6;"_9 8nJ Ư@}gSzB 3#t7 'Jjz4JA7+EA7+B<7FfPZqfq qqym6W@8?8|)<U8<+E<Uh;yYhyWyKufCumV;+eA7WA7+Ey 5Fq5z5Íȣo{e!xxx9uɜ nC imI5dN`ES[WiX\Uy_PeM-jMnMtaTw aww۸-@۸'r jd_<_y_LodgCMS}3WXXXXRyFyyu;n;Su;v5vmm5v5uεWεsεÈ~}:ZlKe-pqc|HׇK r`Q5p{Xzs׃l*i^f%3b^Fh[GWjP%3J7]E2A#`[F D#l-i/<;P9EwBMJ"U6SXq[XcX1dXllUnqP6s3JtAu:6uuJep3gwEDnj6sqK6:;"9 -8<ãJI @ | lWYCN0btKn'z4J+E+"fs,S7q Cq^Mq-Vm]Wd@jnr|)tU8t+EtUhdyDy)4y'uum+eW+E5m1m1> JTF_hp P(@"duuQuIu&εcεεg@4$ &vdhX~FC(&` ;#, kzhH5y#55εîu<u<LLz <z <\S5@5@εε)ε)55ε)εjεm95]f5R6]εjε>Q>j6j6Q>QQ;Xj6Ċj6?0QQdrd;1QB_QS8L'E@ ^:05 1,*7**}/@8#BEzOvravD|vD|QQj6Nj6(j6 AMV}kddr+>Q+>vןvj6j6Q+>QAQRFFj6j6Yk|QAQQRrQRV'_gs1ƒQ/Q8' JӠ7j@Ezv_v1v1Q:Q:j6j6j6A|mMVj[kQRQRr;ij6;ikkj6;ij6[lQQYQ&8JC5f7JQ`j6! q _(G,Y16z;-|@E.YQl["d^uY {Sy0Nkf k3U[8:QH\H/^Hg\HZHXVUT>NBHBG?";{j6 1J\JQjQTQ8:Q DDDDDDDDDDDDDHDTDDDDT DDDH DDDDDH DDDDDDDDDDDDDDDH TDDTDDTTTDH DDDH DDDDDH DDDH DTTDDTDDTH DDDH DDDH DTDDTTH DDDDDTTH DDDDDDDDDDDH DDDH DDDDDH DDDH DDDDDHDTDDDDT DDDDDH DDDDDDDHDTDDDDT DDDH DTDDTTH DTDDDDDDHpftil0??LIST\trfltrfdPPP b? ;J7|ZZu?3`3ALIST&grp flgsbbox3G hobbx 3G hS-usdnLISTlgobloda00 (,0d.LIST\trfltrfdPPP E9;)?p @{zߧ?R:ALISTobj flgsbbox~I8obbx ~I8~I8usdnLISTTlgobloda4PTX\` d..KHu 2UR6K+ +cnf|Q s p է*Hogyoj‹CvuQ.U7QE#`KaKao; \uZ){~Z)KaAKaAQXCn5q{Iq{D}y9;y#(ުoLDd?^܋}}(#(܋6 6q{yE#yE#n `SZW2xLgK0 W#[=l=l!b!!$ڬؙjQjQK8҈W҈WN~ʤW|vv f6fBfRr""* mZ)pnpnΖYz=lq hfY63i+ԧ"(z0 z--z} $RXIw)9V7+V7}V7Go}Ó}U 3<SMqN?g%G>+ѵ+ +PRre|Q###t l^0PF#l1[#.>-.>;6C]=O~D [IhMZyQSSS)DJ%M` x)YƘ@R )3J) DDDDDDDDDDDDDH DDDH DDDDDHA'V<݀9Ex9rlpftil0??LIST\trfltrfdPPP ?2yn$J so:?㥂_2ALISTobj flgsbbox.Q)*obbx .Q)*(V/'usdnLISTdlgobloda4PTX\` d..KwpkWSWg DDDDDDDDDDEDDDDDDD>ftil0??LIST\trfltrfdPPPD&@")?p%5+^ߧ?؏ol+1ALISTobj flgsbboxJq(=obbx Jq(=Bn+E usdnLIST\lgobloda4PTX\` d..K)vv<ەNCMvvDDDDDDDDDDD?ftil0??LIST\trfltrfdPPP &@")?O{&5+^ߧ?vZi1ALISTobj flgsbboxFu=Cobbx Fu=C6{H=usdnLISTnlgobloda4PTX\` d..0Lx1x1 DDDHftil0??LIST\trfltrfdPPP<@")?8s&5+^ߧ?73ALISTobj flgsbboxcM3G hobbx cM3G hBAS-usdnLISTnlgobloda4PTX\` d..0L(($$ DDDHHftil0??LIST\trfltrfdPPP<@")?ү{:e'5+^ߧ?{V2G4ALISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$ 04@G."SiatkaLISTlgobloda@@$04<@d . hLIST\trfltrfdPPP=??sumi8WO2) 7LЯDRAWPATTERNS boe boeSTREAMSLISTSummaryInformation(_1391319483ƭ߈hOJqnoeoe| CORELDRW1@@@8m@mCDRB Ole EPRINTyD>ObjInfoCorelDRAWXOBC EMFD>v l8}U HCorelEMF    &% &% ;,6l6l@6,@=<@,l@% ( % ( &% &% ;26f6f:62:=<@2f:% ( % ( &% ;5>6.>6.6j6j>6_><@.j>% ( &% ;:<60<606h6h<6X<<@0h<% ( '% % ;G,6N,6N*6J*6J'6L&6L$6J%6J!6G!6G&6G'6G)6G)=N%X(N$O#P"X(P!R!T!X(U!W!W"X(X"Y$Y%X(Y&Y'X(X(X(X)W*X(W+V+V,X(U,T,S,X(S,R,Q,X(Q+P+P*X(O)O)O(X(N'N&N%=R%X(R&R'R(X(S)S*S*X(T*T)U)X(U(U(U'X(U&U&U%X(U$U#T#X(S#R#R$X(R$R%R%=]!6],6Z,6Z!=c!6`&6d,6`,6]&6`!=<>G!d,% % ( '% % ;IX(JMNX(OOQX(RSSX(SUSX(RNNX(NM L X(L L K X(J KJ X(J I I X(HH H X(H D C X(B > = X(< < < X(<8 8 69X(966X(533X(364X(13363$X(3%2*2*X(2+4.5/X(604333X(332534X(447372X(818.8-X(5)9(;+X(;,>-?-X(B/B1B4X(B6B6C7X(D8C9C:X(C=E<F:X(F:E7E6X(E4D.B-X(A,>'<'X(:'>#?#6DX(EGI=<>1U=% % ( '% % ;+X(& X(X(X( X(X(X(X( !X(# X(  6 X(X(X(X(X(X($&X('))X(++*X(*++X(+++X(,,,X(--.6/6 0X( 1!4"4X("6#5#7X(#7#9$9X(%9%:%:X(%;(;);X()9'8&7X(%6#3#2X("1!0!/X(!,$1$1X(%3#4'4X('1&,",X("* &"#X("#!#X(%#!$"X(&#+'+%6+=<>+;% % ( '% % ;s6{6|6w6w 6y 6y6w6w6s6s 6r 6r6s =| X(| |}X(}~66X(X( X( X( X(66666X(~X(}|| =666=6 666 6=X(X(X(X(X( X( X(X(X(X(X( X( =X( X(X(X( X( X(X(X(=666 6 66666 6 666 6 6=6X(X(X(66 6 X( X( X(X(X(X(X(666X(X(X(X(6 X( X( 6X(X(X(X(X(6=666=6 666 6=666=qX(qrsX(tvxX({|~X(X(!"X(#~%~&X(}'|({(X({)y*x*X(w*v)u)X(u(t's&X(s%r$r"X(q!q q=vX(v v"v#X(w$x%x%X(y%y%z$X(z#z"{!X({ {{X({zxX(wwvX(vvv=%6)6)X()))X((('X(&&%X($#"6X(X(X(X(666X(X(X(X(6#6#6$X($$%X(%%%=666=)666)=66X(X(X( "X(#$%X(&')6,X(++*X(*))X())(X(''&X($"!6!6 X(X(6X(X(=X(X(X(X(X(!"X(#%&X('((X()**X(*))X(('&X(%$"X(! =X( "#X($%%X(%%$X(#"!X( X(X(X(=)666%X(%%%X($$#X(" X(666X(X(X(6X( "$X($%&X(&'(X()))=66666"6"6%6%6)6)6=6)6)6=66)6)6 6=v.6v?6r?6r.=~.6{56?6z?6v66z.=8X(653X(10.6.6/X(012X(345X(678X(9:;X(;;;6;6.6.6?6?X(??=X(<:8=.6;6;6?6?6.=.62626?6?62626.=8X(653X(10.6.6/X(012X(345X(678X(9:;X(;;;6;6.6.6?6?X(??=X(<:8=?62626?=26.6.X(../X(012X(468X(9:;X(<>?6BX(AA@X(@@?X(??>X(>=<X(:976766X(554X(43363X(222X(222=.686=X(===X(===X(>>?X(???6BX(A@>686.6.636.=<>qB% % ( RIFFPOCDRBvrsnLLIST.doc pfrdmcfg Q-p8WAW???8888 8c ' Ostatnio uywaneOstatnio uywaneOstatnio uywaned"dRQ@RQ@RQ@RQ@ppRQ?oc??RCorel\WebSite\(@ptrtWO2LISTXfiltLIST0filcfild$dA@<LISTfilcfildLIST|otltoutld??d@<outlH"d??d@<outl" d??d@<outlȬ d??d@<outl"d??d@<outlpd??d@<LISTstltȬJDefault Graphic@KJKJKJ0LJLISTuil LIST2pageflgsbboxobbx LISTgobjLISTplayrflgs LISTXlgoblodaKK$ 04@K."ProwadniceLISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$04@G.dPulpitLISTnlayrflgsLISTVlgoblodaJJ$04@J.dWarstwa 1LISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$ 04@G."SiatkaLIST7pageflgsbboxWobbx WWLISTz6gobjLISTplayrflgs LISTXlgoblodaKK$ 04@K."ProwadniceLISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$04@G.dPulpitLIST5layrflgsLISTVlgoblodaJJ$04@J.dWarstwa 1LIST4grp flgsbboxWO2obbx WO2WO2usdnLISTlgobloda00 (,0d.LIST\trfltrfdPPP S?^wqQ<%?(3ALIST^obj flgs bbox2 WO2obbx 2 WO22 WO2usdnLISTlgoblodaQQ0HLPTIMQ d.@K(+ EA`LEA`LwwF`L`LMQY tKOиacej,!OT,O*!jp{ui̓iuibTeRLC>?/?I?I55SE $ 5(Q t AA 5_ҝW" aOŭŭ0طbNB+ . X wPV<!r]"TI7/$v e Um=C-4Hv?sq12CUWmXŭFŭ||~xs 1bYK9!<@-<@E7<@@8FqG"RN ^sTolzX[}s\Gw^!w^w^!wN. @|~|~%kjIӰ!#h#hFhUhX~%)?l?!v?}@6AM@BDHKMPV|\cJ>FcDaB*?X<8O6!f4iT2A0Ʒ[.,_)}''('b-N;LH{[s@5jD}{M{{s{5|~9a]z5o&dYGNA<@8?2#~,&b!{R QAU9_.:)? B B BMҝ@mCMj<j<99j<Jepw:Yhʑb6sqK6;"_9 8nJ Ư@}gSzB 3#t7 'Jjz4JA7+EA7+B<7FfPZqfq qqym6W@8?8|)<U8<+E<Uh;yYhyWyKufCumV;+eA7WA7+Ey 5Fq5z5Íȣo{e!xxx9uɜ nC imI5dN`ES[WiX\Uy_PeM-jMnMtaTw aww۸-@۸'r jd_<_y_LodgCMS}3WXXXXRyFyyu;n;Su;v5vmm5v5uεWεsεÈ~}:ZlKe-pqc|HׇK r`Q5p{Xzs׃l*i^f%3b^Fh[GWjP%3J7]E2A#`[F D#l-i/<;P9EwBMJ"U6SXq[XcX1dXllUnqP6s3JtAu:6uuJep3gwEDnj6sqK6:;"9 -8<ãJI @ | lWYCN0btKn'z4J+E+"fs,S7q Cq^Mq-Vm]Wd@jnr|)tU8t+EtUhdyDy)4y'uum+eW+E5m1m1> JTF_hp P(@"duuQuIu&εcεεg@4$ &vdhX~FC(&` ;#, kzhH5y#55εîu<u<LLz <z <\S5@5@εε)ε)55ε)εjεm95]f5R6]εjε>Q>j6j6Q>QQ;Xj6Ċj6?0QQdrd;1QB_QS8L'E@ ^:05 1,*7**}/@8#BEzOvravD|vD|QQj6Nj6(j6 AMV}kddr+>Q+>vןvj6j6Q+>QAQRFFj6j6Yk|QAQQRrQRV'_gs1ƒQ/Q8' JӠ7j@Ezv_v1v1Q:Q:j6j6j6A|mMVj[kQRQRr;ij6;ikkj6;ij6[lQQYQ&8JC5f7JQ`j6! q _(G,Y16z;-|@E.YQl["d^uY {Sy0Nkf k3U[8:QH\H/^Hg\HZHXVUT>NBHBG?";{j6 1J\JQjQTQ8:Q DDDDDDDDDDDDDHDTDDDDT DDDH DDDDDH DDDDDDDDDDDDDDDH TDDTDDTTTDH DDDH DDDDDH DDDH DTTDDTDDTH DDDH DDDH DTDDTTH DDDDDTTH DDDDDDDDDDDH DDDH DDDDDH DDDH DDDDDHDTDDDDT DDDDDH DDDDDDDHDTDDDDT DDDH DTDDTTH DTDDDDDDHpftil0??LIST\trfltrfdPPP b? ;J7|ZZu?3`3ALIST&grp flgsbbox3G hobbx 3G hS-usdnLISTlgobloda00 (,0d.LIST\trfltrfdPPP E9;)?p @{zߧ?R:ALISTobj flgsbbox~I8obbx ~I8~I8usdnLISTTlgobloda4PTX\` d..KHu 2UR6K+ +cnf|Q s p է*Hogyoj‹CvuQ.U7QE#`KaKao; \uZ){~Z)KaAKaAQXCn5q{Iq{D}y9;y#(ުoLDd?^܋}}(#(܋6 6q{yE#yE#n `SZW2xLgK0 W#[=l=l!b!!$ڬؙjQjQK8҈W҈WN~ʤW|vv f6fBfRr""* mZ)pnpnΖYz=lq hfY63i+ԧ"(z0 z--z} $RXIw)9V7+V7}V7Go}Ó}U 3<SMqN?g%G>+ѵ+ +PRre|Q###t l^0PF#l1[#.>-.>;6C]=O~D [IhMZyQSSS)DJ%M` x)YƘ@R )3J) DDDDDDDDDDDDDH DDDH DDDDDHA'V<݀9Ex9rlpftil0??LIST\trfltrfdPPP ?2yn$J so:?㥂_2ALISTobj flgsbbox.Q)*obbx .Q)*(V/'usdnLISTdlgobloda4PTX\` d..KwpkWSWg DDDDDDDDDDEDDDDDDD>ftil0??LIST\trfltrfdPPPD&@")?p%5+^ߧ?؏ol+1ALISTobj flgsbboxJq(=obbx Jq(=Bn+E usdnLIST\lgobloda4PTX\` d..K)vv<ەNCMvvDDDDDDDDDDD?ftil0??LIST\trfltrfdPPP &@")?O{&5+^ߧ?vZi1ALISTobj flgsbboxFu=Cobbx Fu=C6{H=usdnLISTnlgobloda4PTX\` d..0Lx1x1 DDDHftil0??LIST\trfltrfdPPP<@")?8s&5+^ߧ?73ALISTobj flgsbboxcM3G hobbx cM3G hBAS-usdnLISTnlgobloda4PTX\` d..0L(($$ DDDHHftil0??LIST\trfltrfdPPP<@")?ү{:e'5+^ߧ?{V2G4ALISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$ 04@G."SiatkaLISTlgobloda@@$04<@d . hLIST\trfltrfdPPP=??sumi8WO2) 7LЯDRAWBITMAPSoeoeSTREAMSLISTSTREAMSLISTDRAWPATTERNSoeoeOh+'Oh+'0 ( 4 @ LX`hp| CORELDRW1@@@8m@STREAMSLISTSummaryInformation(1Table&SummaryInformation(mCDRBOh+'0p  , 8 DPX`h ADMINNormalMariusz Czajka19Microsoft Office Word@J@ږ @d@ڏoey_5)gLyxyF<63B-oV<񶒉D__0^r/Sa~bb]b6)`|#xN=gC{Pԭ]u8oѱQ _6&fkE+H("PB%Bb P$Bȼ(b]3/ $$Dj]'%뮫J>a춀^̉E 9.:gJ/,g!E_sNYgyy$ӟp]$3Bxеly:xMJZ{kM-D=9+UԦV^%5仏WoJ^{_hyoDjWÉ ?JtVWſVj@-՚_)y/F'+:Vzt5(G#8L&"A6qtc /_:רh,Ռ׳5ٵ"Y?2;[y_~^_|/Ǻh>ރ1*Y0goLW)OjpuYt Y /ks`!ǛG|%xˠ>rV \/o1㙬8?e!|Et劾rV, /$fM Vsy3^r(kuZ ) :/d.>^+bBY:T|`+a(VKqTJA^ޞO lV?%)FgR.fr=-t߿Y(Ua&o9`I_hoa!kmyg|#fET&4G#?;WV4=xa'.׆ׅ߁nC7§Sӌ%-gI_J$ֻ;xwJ^i^vHA!y*OݗƓ /kt~ ž}]c>T(Dxה #i!i>Uk:SB\W #޴7G0It/7'GD|?Fވ|y f';n#F[G-(=?;a;? ;? =?qzk-_,s࿧ WXf|[Ua mʵf@b3r gGm뿧f*^elPA ۹ޮĻl~uoJݛl36{;e>Rپxʳۍ^f Er/M仔{; Yl-rkxC}߄x[闷y'9; sUs 9 _?dN&:3o{]߰OM@>QJ_g;1u(qwR֞?1Ko ?}of8{b>gMsH9w={ϽPG0J;q';~~GY>R#T8ԣ9"Q\G~\<"ae?_߿ [gݘ\lQ!Оe>T}5Uǎ+}x^fQWgRaJq?SSJ{^F*tKң=JfnO2r'C=ڥENҮUn>ۍSƧeƓ!@n?/ db?SS&d%9g1Ny.(@^B9$wJs*|?Fa'iNy%U.#!Ǐ;$=T =y<" w?:էw));E_)>'✈AEI;IɘvD\b X0kʻP000p T|:_%?ה:aSo"5sF%Q|#! P]f2jb;ҩ%_O5T)WnT*PCqsܾi;W^>Z{ WoѠn=7j7BW#pϗ4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] < r %r'.-11 P*1 =[] ::8@0( B S ?| $&syLLz{|SUvx $&syLLz{|SUvx vYhZFIU<_z^`5\.88^8`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.vYU<_9 > }'X$G7ArGqQHY[W]`Gr={Tu VIMNLM'c_%y @4 $UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialWAAndalusTimes New Roman;(SimSun[SOM MangalCourier NewA$BCambria Math"qCjGDI> !24 3QHP ?_2!xx ADMINMariusz Czajka