O nas

PRACOWNICY ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Grzegorz Skwarek
//dyrektor//
e-mail: [email protected]

Marianna Zgorzałek
//główny księgowy//
e-mail: [email protected]

Olimpia Kucharska
//kierownik administracyjny, kierownik Kina Łuków//
e-mail: [email protected]

Michał Żurawski
//kierownika ds. technicznych, administrator systemów informatycznych, realizator//
e-mail: [email protected]

Agnieszka Knapik-Bilska
//specjalista ds. marketingu i reklamy//
e-mail: [email protected]

Hubert Wysokiński
//administrator systemów informatycznych, realizator, pracownik Kina Łuków//
e-mail: [email protected]

Romuald Pawlak
//pracownik Kina Łuków, realizator//
e-mail: [email protected]

Zofia Grom
//pracownik Kina Łuków, instruktor ŁUTW//

Iwona Krystecka
//animator kultury, pracownik Kina Łuków//
e-mail: [email protected]

Anna Karolkiewicz
//starszy instruktor artystyczny, Galeria PROwizorium//
e-mail: [email protected]

Monika Sołtyszewska-Leśkiewicz
//animator kultury, Fabryka Piosenki ŁOK//
e-mail: [email protected]

Antoni Fartushnyi
//animator kultury, Zespół Ł'OKej Band, nauka gry na instrumentach//
e-mail: [email protected]

Alicja Dymitruk
//animator kultury, koordynator ŁUTW//
e-mail: [email protected]

Sławomir Żyłka
//animator kultury, Kultura Żywego Słowa, Teatr TŁOK//
e-mail: [email protected]

Tomasz Kanadys
//animator kultury//
e-mail: [email protected]

Mariusz Przeździak
//pracownik techniczny, kierowca//

Beata Boulahia
//pracownik techniczny//

Agnieszka Zdanikowska
//pracownik techniczny//

Tadeusz Bochman
//kapelmistrz//