Studio Tańca Anny i Jana Jaroszyńskich

Studio Tańca Towarzyskiego Anny i Jana Jaroszyńskich to pionierskie przedsięwzięcie artystyczne w regionie oparte na założeniach Światowego Programu Tańca. Uczestnikom kursów na zajęciach poświęca się maksymalnie dużo czasu, pozwalając odkryć i rozwinąć pasję do tańca towarzyskiego. STT przekonuje, iż nigdy na tę fantastyczną formę rozrywki nie jest za późno. Ponadto wyznaje zasadę, iż tańczyć każdy może.

a uwagę zasługuje fakt, iż na tych zajęciach panuje bardzo życzliwa atmosfera; zawiązują się znajomości, przyjaźnie. Ponadto każdy z uczestników po zakończeniu kursu otrzymuje dyplom Studia Tańca Towarzyskiego. Dla osób, które polubią taniec, po ukończeniu kursu 1, 2 i 3 stopnia proponuje się dalsze systematyczne zajęcia w trybie zaawansowanym (rozwijanie techniki tańca, praca nad nowymi, interesującymi choreografiami).

Na kursach salsy, latino solo, zumby, tańców towarzyskich i dyskotekowych dzieci, młodzież i dorośli poznają najróżniejsze techniki taneczne.