O Fabryce Piosenki

Co to jest?

Fabryka Piosenki ŁOK to miejsce dla osób, które lubią śpiewać i chcą szkolić swój głos. Oferujemy indywidualne zajęcia oraz pracę w zespołach wokalnych odbywające się pod okiem profesjonalnego i wykształconego trenera wokalnego. Podczas spotkań zajmujemy się kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie: emisji głosu, intonacji, poczucia rytmu, dykcji, interpretacji piosenki, uczymy pracy z mikrofonem na scenie. Zajęcia przygotowują również do konkursów i festiwali wokalnych oraz występów koncertowych.

Jak działamy?

Fabryka Piosenki ŁOK działa od września 2015 r. Wokaliści Fabryki Piosenki są doskonale znani Łukowskiej publiczności,. Z ogromnymi sukcesami reprezentują Łuków podczas wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Wielu z nich jest stypendystami Burmistrza Miasta Łuków oraz Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinach artystycznych. Szczegółowe informacje na temat wszystkich sukcesów naszych wokalistów znajdują się w zakładce „Aktualności Fabryki Piosenki”. 

Przygotowujemy koncerty i projekty muzyczne, które cieszą się popularnością wśród publiczności. Produkujemy własne tematyczne spektakle muzyczne, w których piosenki mieszają się z pokazami multimedialnymi. Wokaliści Fabryki Piosenki ŁOK chętnie biorą udział w łukowskich wydarzeniach i koncertach, wstępowali jako suport przed gwiazdami: Poparzeni Kawą Trzy, Maciejem Miecznikowskim, Olgą Szomańską, Eleni, Pectus, Anią Dąbrowską, Soud’n’Grace na największych imprezach miejskich.

Kto prowadzi?

Pomysłodawcą i prowadzącą Fabrykę Piosenki ŁOK jest Monika Sołtyszewska - Leśkiewicz – nauczyciel śpiewu, wokalistka, dyrygent, pedagog. Absolwentka studiów licencjackich na UMCS w Lublinie - kierunek Jazz i muzyka estradowa, studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu na specjalności wokalistyka w zakresie muzyki jazzowej i estradowej oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej, ze specjalizacją wokalistyka jazzowa. Od 2015 roku jako solistka i chórzystka śpiewa w lubelskim zespole gospel Heaven Up. Prowadzi aktywną działalność koncertową, angażuje się w różne muzyczne projekty. Zafascynowana akustycznym brzmieniem. Ma doświadczenie w pracy w chórkach – śpiew wielogłosowy to jedna z jej pasji. Współprowadzi Wakacyjne Warsztaty Wokalne z Centrum Muzycznym Tryton. Nieustannie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych warsztatach i masterclasses z uznanymi autorytetami wokalnymi, m.in. z Moniką Malec-Piotrowską, Joanną Zagdańską, Kim Chandler, czy Kate Idzikowską.