Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Historia i bieżąca działalność łukowskiej orkiestry dętej.

Początek działalności orkiestry dętej w Łukowie sięga lat pięćdziesiątych. Wtedy to rozpoczął działalność zespół składający się z miejscowych muzyków. W różnych okresach swojej działalności orkiestra działała pod patronatem kolejnych instytucji i zakładów pracy. Kapelmistrzami orkiestry byli: dyrektor Szkoły Muzycznej Henryk Rick-Wiśniewski, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kiedy orkiestra działa pod patronatem Łukowskich Zakładów Obuwia - Antoni Próchniewicz. Wtedy też orkiestra odnosi największe sukcesy. Kilkakrotnie jest laureatką różnych przesłuchań i konkursów.

W 1978 roku, od wojewódzkiego przeglądu orkiestr dętych w Siedlcach, rozpoczął się marsz do największego sukcesu w historii orkiestry. Po zajęciu pierwszego miejsca zespół został wytypowany do wzięcia udziału w przeglądzie między wojewódzkim, gdzie również okazał się najlepszy. Stąd droga wiodła na przegląd regionalny do Łodzi. I tam również orkiestra zajęła pierwsze miejsce co było wówczas dużą niespodzianką. W dalszych eliminacjach na konkursie najlepszych orkiestr Polski Wschodniej, pierwsze miejsce łukowskiej orkiestry dętej było już niemalże sensacją. Finał ogólnopolski odbył się w Opolu gdzie pojawiły się już tylko same najlepsze orkiestry z całej Polski. W tej konfrontacji samych mistrzów, zajęcie piątego miejsca było na pewno niemałym sukcesem. W gronie kilkuset orkiestr dętych działających w Polsce nasze piąte miejsce dało nam mnóstwo radości i satysfakcji.

Niestety w czasie przeobrażeń w Polsce w roku 1989 orkiestra dała swój ostatni koncert. W tym czasie kapelmistrzem był syn Antoniego Próchniewicza - Krzysztof Próchniewicz. Działalność orkiestry została przerwana głównie z powodu braków środków finansowych. Po kilkuletniej przerwie w 1995 r działalność orkiestry dętej została wznowiona. Wtedy to powstało Towarzystwo Miłośników Orkiestry Dętej pod kierownictwem Zbigniewa Pasika.

Kolejny etap w historii orkiestry zaczął się w roku 1998 kiedy to z inicjatywy muzyków grających w orkiestrze, powołano do życia Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie. Za patrona Towarzystwa Muzycznego obrano Antoniego Próchniewicza, wieloletniego kapelmistrza łukowskiej orkiestry, nauczyciela muzyki i wychowawcy młodzieży. Wielu byłych uczniów nieżyjącego już Antoniego Próchniewicza jest obecnie członkami zespołu w tym również obecny kapelmistrz Tadeusz Bochman, który pełni swoją funkcję od 1995 roku.

Dorośli i młodzież grająca w naszej orkiestrze mogą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne i swoją grą przynosić radość słuchaczom. Dzięki społecznej postawie ludzi grających w orkiestrze, którzy robią to bezinteresownie nie otrzymując za to żadnej zapłaty możemy istnieć i dalej się rozwijać. Orkiestra bierze udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w mieście. Dając około 30 koncertów rocznie jest obeca prawie na wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych. Z ostatnich sukcesów, warto odnotować dwukrotne zajęcie trzeciego miejsca na wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych w Siedlcach.Fakt ten uważamy za pewnego rodzaju wyróżnienie, ponieważ organizatorem tych koncertów był Polski Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie, który ma pod swoją opieką kilkaset orkiestr dętych.

Zapraszając nas do współpracy PZChiO dał sygnał że zostaliśmy zauważeni. Mamy nadzieję, że ta dopiero rozpoczęta współpraca z PZCHIO zaowocuje dalszymi zaproszeniami na koncerty co pozwoli wypłynąć nam na "szerokie wody". Dzięki przychylności Łukowskiego Ośrodka Kultury który przygarnął nas oraz wspierającego nas finansowo Urzędu Miasta liczymy na dalsze sukcesy w działalności kulturalnej. Aby jednak odnosić sukcesy niezbędny jest ciągły rozwój, a ten zmusza nas do ciągłego uzupełniania składu osobowego orkiestry.

Zdjęcia (8)