O Łukowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w marcu 2012 roku, skierowaną do wszystkich osób 50+, którzy kończąc pracę zawodową poszukują nowych form aktywności intelektualnej  i kontaktów z ludźmi w podobnym wieku, o podobnych aspiracjach i zainteresowaniach. W zakres zajęć dla słuchaczy UTW wchodzą różnorodne formy aktywności, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. W 2014 roku uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawych zajęciach w formie wykładów i warsztatów tematycznych, m. in.:
- literackich
- komputerowych,
- zajęciach z języków obcych,
- w Dyskusyjnym Klubie Książki
- w teatrze
zajęciach ruchowych, takich jak:
- basen
- gimnastyka z elementami aerobiku
- taniec
zajęciach manualnych:
- plastycznych
- decoupage
- haft krzyżykowy
- rękodzieło artystyczne

Wykłady są swoistą formą kształcenia seniorów. Ich tematykę kształtują propozycje słuchaczy.

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ciągu swojej działalności powiększył zarówno liczbę członków, jak i ofertę dla przynależących do niego słuchaczy. Uczestnicy mają szeroką ofertę programową, dotyczącą różnorodnych zainteresowań. Pozwalają one zaspokoić zainteresowania słuchaczy zarówno na polu artystycznym, kulturalnym, intelektualnym, jak i również sportowym.