Historia Łukowskiego Ośrodka Kultury

Rys historyczny Łukowskiego Ośrodka Kultury

Korzenie ŁOK sięgają 1918 r., kiedy to w Łukowie powstało Towarzystwo Kulturalne „Ogniwo”. Stowarzyszenie to było placówką umożliwiającą mieszkańcom miasta i okolic nawiązywanie stosunków kulturalno - towarzyskich poprzez krzewienie oświaty, upowszechnienie teatru, czytelnictwa oraz działalność rozrywkową.

Druga wojna światowa zadała miastu dotkliwe ciosy, również na polu kultury. Członkowie różnych stowarzyszeń  organizowali tajne nauczanie, domowe biblioteki, teatr i imprezy o charakterze patriotycznym.

Po wyzwoleniu Łukowa w sierpniu 1944 r. przystąpiono do odbudowy miasta i spontanicznego organizowania życia kulturalno - oświatowego, przywrócono do pracy bibliotekę miejską, ognisko muzyczne i wznowiono wydawanie „Gazety Łukowskiej”.

W 1954 r. utworzono Powiatowy Dom Kultury, który prowadził działalność w trzech kierunkach: oświatowym, artystycznym, wypoczynku i rozrywki na terenie miasta i powiatu. Instruktorzy oprócz stałych form pracy prowadzili poradnictwo, szkolenia i organizowali imprezy artystyczne w 47 klubach (23 „Ruch”, 23 „Rolnika” i 1 „Ogrodnika”) dla mieszkańców wsi.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. powstał Łukowski Ośrodek Kultury i działał na terenie 13-stu gmin, mając pod opieką 68 wiejskich klubów, 3 gminne ośrodki kultury i 38 bibliotek.

W 1977 r. powstał Młodzieżowy Dom Kultury jako filia ŁOK. Była to pierwsza tego typu placówka w woj. siedleckim. MDK posiadał bibliotekę, salę gier automatycznych, salę dyskotekową i inne pomieszczenia, w których mogło zaspokoić swoje zainteresowania nawet 100 osób jednocześnie.

W 1991 r. ŁOK otrzymał budynek po dawnym KMPZPR i po generalnym remoncie w październiku 1992 r. budynek oddano do użytku.

ŁOK jest pomysłodawcą najstarszej imprezy teatralnej w Polsce - Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych, które od 1970 r. odbywają się w Stoczku Łukowskim. Sejmiki są okazją do prezentacji osiągnięć teatrów wiejskich, sposobnością do wymiany doświadczeń, a także formą edukacji teatralnej z woj. lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko - mazurskiego. Występują teatry obrzędowe, śpiewacze, oraz teatry z repertuarem klasycznym, współczesnym, ruchu, poezji, lalkowe, kabarety i teatrzyki dziecięce.

Sejmiki nie mają charakteru konkursowego, a jedynie powołana przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie komisja artystyczna (aktorzy, teatrolodzy etnografowie, reżyserzy, folkloryści) obserwują występy zespołów, dzielą się uwagami z jego członkami i typują najlepszych wykonawców na Ogólnopolski Sejmik w Tarnogrodzie. ŁOK, to jedyna z pięciu instytucji kultury w Polsce, która jeszcze organizuje Sejmiki wiejskich zespołów teatralnych, kontynuując tradycyjnie amatorskiego ruchu ludowego.

Od 1991 r., w grudniu organizowana jest pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków „Wigilia dla samotnych” - ludzi żyjących na skraju ubóstwa i pozbawionych najbliższych.

Od 1994r. organizowane są Młodzieżowe Jesienie Artystyczne, na których młodzi twórcy prezentują swój dobytek artystyczny z różnych dziedzin sztuki.

Od ponad 30 lat ŁOK jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, której laureaci odnoszą spore sukcesy na arenie województwa i kraju. Konkursy recytatorskie to domena pracy ŁOK, należą do nich m.in.: konkurs poezji i prozy żydowskiej, jesiennej, ukraińskiej, dziecięcej - „Barwy słowa” i „Moje Małe Wierszobranie”, konkurs poezji ks. J. Twardowskiego, Ogólnokrajowy Konkurs Recytatorski i inne.

Od 1999 r. działa przy ŁOK Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” skupiający w swoich szeregach ponad setkę dzieci i młodzieży z Łukowa i okolic. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe i regionalne, działa również chór i kapela ludowa. Dotychczas zespół koncertował w kraju i za granicą (m.in.: Białoruś, Francja, Niemcy, Włochy, Litwa, Estonia, Bułgaria, Irlandia).

W ŁOK-u działa Galeria PROwizorium gdzie, profesjonaliści i amatorzy wystawiają swoje dzieła sztuki.

Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Realizowane są spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, koncerty, kabarety, imprezy rekreacyjne, integracyjne, społeczne.

Na szczególną uwagę zasługują: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych organizowany w Stoczku Łukowskim (najstarsza impreza w Polsce), Łukowska Noc Kultury, koncerty muzyczne "Pożegnanie Lata", Łukowska Jesień Artystyczna Młodych, Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów, Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Barwy słowa”, Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Ukraińskiej, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,

W Łukowskim Ośrodku Kultury odbywają się eliminacje ogólnopolskich konkursów: Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka, Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces".

Od grudnia 2013 roku przy Łukowskim Ośrodku Kultury funkcjonuje Kino Łuków

Na przestrzeni lat instytucją zarządzali:
1963 - 1969 Gerard Położyński
1969 - 1978 Bogusław Słodkowski
1978 - 1991 Jadwiga Buczyńska
1991 - 2004 Maria Halina Balińska
2004 - 2011 Jarosław Juchniewicz
2011 - 2016 Artur Mydlak
od 2017 Grzegorz Skwarek