×

Kultura żywego słowa i recytacja

W ramach zajęć odbywają się przede wszystkim warsztaty recytatorskie, w których bierze udział młodzież oraz dzieci w wieku 10 - 15 lat. Uczestnicy zaangażowani w indywidualne treningi poznawali tajniki świadomego używania środków wyrazu artystycznego, uczyli się techniki mowy i emisji głosu, poznawali ćwiczenia oddechowe oraz zaznajamiali się z zasadami doboru i opracowania tekstów. Młodzi deklamatorzy z powodzeniem wzięli udział w regionalnych i wojewódzkich konkursach recytatorskich.

Do sukcesów można zaliczyć:

I miejsce Bartłomieja Niewęgłowskiego w XXIV Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji, Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej w Woli Osowińskiej oraz wyróżnienie w tym Konkursie Kacpra Siwiaka;

I miejsce Bartłomieja Niewęgłowskiego w XVI Międzywojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej oraz wyróżnienie Kacpra Siwiaka;

I miejsce Bartłomieja Niewęgłowskiego w VIII i IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach;

Udział Bartłomieja Niewęgłowskiego w WARSZTATACH „teatr w ogrodzie?” w Ulanie – Majoracie;

Udział Bartłomieja Niewęgłowskiego w prestiżowym cyklicznym Festiwalu „Wyżyna Teatralna 2014” w Rudce koło Chełma;

Wyróżnienie Julity Jarzębskiej w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Patriotycznej, organizowanym przez Centrum Kultury w Lublinie;

I miejsce Bartłomieja Niewęgłowskiego i II miejsce Kacpra Siwiaka w II Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej w Adamowie;

Recytatorzy uświetniają ponadto wernisaże w Galerii „PROwizorium”, uczestniczyli w takich imprezach jak „IV Łukowska Noc Kultury”, „Cała Polska czyta dzieciom... Łuków też”.