Kultura żywego słowa i recytacja, Teatr Poezji Łukowskiego Ośrodka Kultury

Niemal każdy z nas chciałby występować publicznie. Marzymy o mówieniu w taki sposób aby nas słuchano z zainteresowaniem. Kultura Żywego Słowa podpowiada nam jak taki efekt osiągnąć. Bo Kultura Żywego Słowa to właściwa dykcja, interpretacja wygłaszanego tekstu, to przekazywanie myśli i emocji w sposób świadomy i precyzyjny. Kontakt wzrokowy, słyszalność, giętkość, logiczne frazowanie, przejrzystość, sugestywność i melodyjność słowa mówionego to cechy naszej wypowiedzi powodujące zainteresowanie słuchaczy. Kształcenie kultury słowa jest elementem kultury języka każdego człowieka… I potrzebą starannego formułowania myśli. Często o tym zapominamy albo nie mamy świadomości, że język mówiony… to praźródło komunikacji międzyludzkiej. Ma on więc, obok funkcji artystycznych, niezwykle praktyczne znaczenie w codziennym życiu. W ramach naszych zajęć odbywają się przede wszystkim warsztaty recytatorskie, ich uczestnikami są dzieci i młodzież. Uczestnicy zaangażowani w indywidualne treningi poznają tajniki świadomego używania środków wyrazu artystycznego, uczą się techniki mowy i emisji głosu. Poznają także ćwiczenia oddechowe oraz zaznajamiają się z zasadami doboru i opracowania tekstów literackich – zarówno poezji jak i prozy. Młodzi mistrzowie słowa z powodzeniem biorą udział w powiatowych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz wydarzeniach kulturalnych związanych z „kulturą żywego słowa”. Za swoją udokumentowaną działalność artystyczną wielu uczestników tej formy zajęć wielokrotnie uhonorowano stypendiami Marszałka Województwa Lubelskiego i Burmistrza Łukowa.

Do sukcesów instruktorskich można zaliczyć fakt, że recytatorzy z pasją pozostają z Łukowskim Ośrodkiem Kultury na długo – na trzy, cztery, pięć, sześć a nawet siedem lat.

Na listę ich sukcesów osobistych należy zapisać wielokrotny udział, wyróżnienia i nagrody w wielu prestiżowych wydarzeniach:
- Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji, Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej w Woli Osowińskiej;
- Międzywojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej;
- Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach;
- Warsztatach „teatr w ogrodzie?” w Ulanie – Majoracie;
- Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna” w Rudce koło Chełma;
- Wojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” organizowanym przez Centrum Kultury w Lublinie;
- Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej im. F. Kleeberga w Adamowie;
- Wojewódzkim i Ogólnopolskim Konkursie Poezji J. Czechowicza w Lublinie;
- Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Z. Herberta w Lublinie;
- „Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich” w Lublinie;
- Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. H. Bielickiej „Uśmiech spod kapelusza” w Łomży;
- Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej „KAMIEŃ WIARY” im. Ks. J. Twardowskiego w Siedlcach;
- „Lubelskich Nocach Kultury”;
- „Łukowskich Teatralnych Mocach Kultury”;

Recytatorzy z Łukowskiego Ośrodka Kultury uczestniczą także w wydarzeniach lokalnych. Wykorzystując swoje umiejętności przygotowują oprawę artystyczną łukowskich uroczystości patriotycznych i narodowych.

Zajęcia z recytatorami we wtorki od godziny 14:00 do 21:00; w środy, czwartki i piątki od godziny 17:30 do 21:00 prowadzi instruktor Sławomir Żyłka; tel. 608 887 121