Wesołe Nutki

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”

Historia Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej jest bardzo długa. W roku 1979 w Łukowie z inicjatywy Ośrodka Kultury i przy współudziale Wydziału Oświaty i Wychowania, Komendy Hufca ZHP zorganizowano I Konkurs Piosenki Dziecięcej i Harcerskiej. Głównym celem tego konkursu było spopularyzowanie piosenek o tematyce harcerskiej, szkolnej i przedszkolnej.

W roku 1992 Konkurs przekształcił się w Powiatowy Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki”. Głównym organizatorem został Łukowski Ośrodek Kultury. Jubileusz dwudziestolecia Wesołych Nutek obchodzony był w roku 1999 i miał nazwę jako Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej. Jedną z atrakcji był ogromny tort mający 1 metr szerokości i 1,5 metra długości. Przeprowadzono też wiele gier i zabaw.

Srebrne gody Wesołych Nutek odbyły się w roku 2004. Specjalnymi gośćmi byli pomysłodawca i pierwszy organizator koncertu Sławomir Osiński.

Jubileuszowy koncert rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, świętujący również swój 5 jubileusz. Głównym punktem koncertu były występy laureatek poprzednich edycji. Na scenie zaprezentowała się Dorota Zakrzewska z córką Weroniką, która jako mała Dorotka występowała w I edycji konkursu, Jolanta Safiańska z córką Majką, a także Aneta Pyrko. Uczestnicy  wykonywali piosenki związane z tematem jubileuszowym przeglądu „Piosenki naszych rodziców”.

Rok 2005 przyniósł kolejną zmianę w nazwie przeglądu i tak jest do dziś – obecna nazwa to Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Przez lata zmieniała się nazwa, ale założenia i cele organizatorów nadal pozostają bez zmian.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, promowanie amatorskiej działalności artystycznej, umożliwienie twórczej konfrontacji, osiągnięć wykonawców, kształtowanie muzycznej wrażliwości dzieci i młodzieży, dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy.  Uczestnikami Przeglądu są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Łukowa i powiatu łukowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe dyplomy i drobne upominki, a najlepsi wykonawcy wyłonieni przez jury mają szansę wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK, który odbywa się  w Rykach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Wesołe Nutki". Jest to prawdziwa uczta muzyczna, świadcząca o dużym rozśpiewaniu dzieci i młodzieży oraz o dużym zaangażowaniu ich opiekunów.

W 2014 roku w Przeglądzie wystąpiło 212 uczestników w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zespoły oraz solistów oceniała komisja w składzie: Józef Obroślak, Tadeusz Glinkowski, Tadeusz Bochman, Andrzej Franczuk oraz Izabela Żukiewicz. Osoby nagrodzone w kategoriach: przedszkola - Gabriela Łukasik, klasy I - III - Dominika Piros, klasy IV - VI - Klaudia Borejko, Julia Stolarczyk, gimnazja - Łukasz Bojaczuk, szkoły ponadgimnazjalne - Weronika Szczerba. 

2015 rok to rok przełomowy. Podczas Przeglądu swoje umiejętności zaprezentowało 94 solistów. Na scenie zabrakło zespołów. Młodych wokalistów oceniało jury w składzie: Andrzej Sar, Stanisław Zarzycki, Andrzej Franczuk oraz Artur Sępoch, Tadeusz Bochman i Stanisław Zarzycki. Nominacje do "Śpiewającego Słowika" zdobyli: w kategorii przedszkola - Marta Wardak, Weronika Wierzchowska,  kl. 0-III - Gabriela Łukasik, Maria Sobór, w kategorii kl. IV - VI - Alicja Dziurdziak, Olga Wideńska, w kategorii gimnazjum - Łukasz Bojaczuk, Klaudia Peryt, w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: Wiktoria Niedziółka. 

W 2016 roku w Przeglądzie wystąpiło 118 uczestników. W komisji zasiedli: Izabela Żukiewicz, Artur Sępoch oraz Tadeusz Glinkowski oraz Anna Pudełek i Tadeusz Glinkowski podczas kolejnego dnia Przeglądu. Zmieniony został przedział wiekowy w poszczególnych kategoriach. Uczniowie przedszkoli otrzymali wyróżnienia, natomiast nominowano do "Śpiewającego Słowika": w kategorii 6 - 10 lat - Gabriela Łukasik, Mikołaj Gajowy, Emilia Mateńka, w kategorii 11 - 13 lat - Anastazja Klimiuk, Julia Stolarczyk, W kategorii 14 - 16 lat - Natalia Wysocka, w kategorii 17 - 20 lat - Łukasz Bojaczuk.

W 2017 roku w kategorii przedszkola wystąpiło 45 uczestników, których oceniała komisja: Stanisław Zarzycki, Anna Pudełek, Tomasz Czerski. Podczas eliminacji do "Śpiewającego Słowika" na scenie wystąpiło 71 uczestników, których oceniali: Artur Sępoch i  Izabela Żukiewicz. Do dalszego etapu nominowali: w kategorii 6 - 10 lat - Karolinę Jastrzębską, Natalię Wielgosz, Gabrielę Łukasik i Emilię Szcześniak, w kategorii 11 - 13 lat - Julię Stolarczyk, Alicję Dziurdziak, w kategorii 14 - 16 lat - Martę Skurka,  w kategorii 17 - 20 lat - Łukasz Bojaczuka.

W 2018 roku komisja w składzie: Bogdan Lipiński, Izabela Żukiewicz, Stanisław Zarzycki, po przesłuchaniu 94 uczestników, nominowała wojewódzkiego konkursu w czterech kategoriach wiekowych: Maję Lato, Nataszę Lewandowską, Gabrielę Celińską - Drozd, Julię Stolarczyk, Pauline Plak, Zuzannę Bochman, Martę Skurkę, Klaudię Rosę.

Minęło 40 lat od momentu, kiedy pierwsi młodzi wokaliści spróbowali swoich sił na scenie Łukowskiego Ośrodka Kultury, właśnie podczas konkursu "Wesołe Nutki". Jubileusz konkursu skłonił Organizatorów do poszerzenia rangi przeglądu. Od 2019 roku jest to już Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „WESOŁE NUTKI” Łuków 2019, na który organizatorzy zaprosili do udziału dzieci i młodzież z różnych zakątków kraju, połączone wspólną pasją do śpiewania.

Pierwszego dnia podczas przesłuchań, wzięły udział  przedszkola z powiatu łukowskiego. 17 uczestników zostało docenionych upominkami.

30 marca 2019r. zostali wyłonieni laureaci, jak i również nominowani do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Rykach. Komisja w składzie: Diana Świder, Sławomir Osiński, Łukasz Kukiełka, Łukasz Bojaczuk po wysłuchaniu 81 solistów, przyznała nagrody w czterech kategoriach. W I kategorii (6 - 10 lat) I nagrodę zdobyła Marta Lewandowska, II nagrodę Zuzanna Koźlik, III nagrodę Izabela Pietroczuk. W II kategorii (11 - 13 lat) I nagrodę zdobyła Zuzanna Bochman, II nagrodę Martyna Styś, III nagrodę otrzymał Maciej Golian. W III kategorii (14 - 16 lat) I nagrodę zdobyła Anastazja Klimiuk, II nagrodę Julia Jaskowska, III nagrodę Julia Stolarczyk. W IV kategorii (17 - 20 lat) I nagrodę zdobyła Klaudia Borejko, II nagrodę Szymon Kuśmierczak, III nagrodę Julia Jadczyszyn. Laureaci otrzymali nagrody oraz statuetki, specjalnie zaprojektowane na Przegląd. Nominacje do "Śpiewającego Słowika" otrzymały: Andżelika Korczyńska, Zuzanna Bochman, Alicja Dziurdziak, Anastazja Klimiuk i Klaudia Borejko.