O "Kino Niepodległa 2020"

O "Kino Niepodległa 2020"

ŁOK w dniach 03.07.2020-11.11.2020 zaprasza do udziału w  interdyscyplinarnym programie multimedialnym o charakterze edukacyjnym kulturalnym i społecznym skierowanym do dzieci młodzieży dorosłych i seniorów pod wspólną nazwą: Kino Niepodległa 2020.

Idea programu opiera się na trzech głównych komponentach: projekcje polskich filmów fabularnych, począwszy od produkcji z okresu sprzed II Wojny Światowej do najnowszych współczesnych produkcji polskiej kinematografii, warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania
z artystami zadedykowane poszczególnym projekcjom filmowym, działania artystyczne edukacyjne i kulturalne kompatybilne z tematyką projekcji w formie interdyscyplinarnych konkursów, wystaw i inscenizacji wydarzeń historycznych ukazanych w filmach.

Celem programu jest przybliżenie dzieł i twórców polskiej kinematografii, rozwijanie zainteresowań przeszłością, umacnianie postawy patriotycznej, wzbudzanie szacunku do tradycji i jej kultywowania, twórcze uczestniczenie w życiu społecznym.

KINO NIEPODLEGŁA 2020
Czas realizacji całego zadania – 03.07.2020 – 11.11.20
20

1. 3 lipca – 28 sierpnia 2020 – Kino plenerowe pod hasłem „TOP 20 - najlepsze polskie filmy”. W okresie 03.07.-28.08.2020 w każdy piątkowy wieczór, w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie będą bezpłatnie wyświetlane polskie filmy fabularne.

2. 11 lipca – 24 sierpnia 2020 – Poranki filmowe dla najmłodszych w Kinie Łuków i warsztaty filmowe –
w czasie wakacji dla dzieci (do lat 12) zorganizowane zostaną przedpołudniowe, weekendowe (sobotnie), bezpłatne projekcje filmowe, bezpośrednio po których odbywać się będą online warsztaty filmowe
o wymiarze teoretycznym i praktycznym dotyczące kulisów produkcji filmowych.

3. 27 – 31 lipca 2020 - bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Priorytety. O hierarchii ważności”: Zakazane piosenki, Kanał, Pianista, Powstanie Warszawskie, Miasto 44.

4. 31 lipca 2020 – bezpłatne Warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Priorytety i wartości
w polskim filmie, działanie w formie panelu dyskusyjnego jako kontynuacja dla projekcji filmowych.

5. 1 sierpnia 2020 – Festyn w Parku Miejskim, w programie: projekcja wirtualnej galerii plakatu filmowego, gawęda i wspólne śpiewanie powstańczych piosenek.

6. 10- 14 sierpnia 2020 - bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Relatywizm moralny” : Wielki tydzień, Popiół i diament, 1920 Bitwa Warszawska, Katyń, Pierścionek z orłem w koronie.

7. 14 sierpnia 2020 - bezpłatne Warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Dylematy i decyzje, działanie w formie panelu

8. 15 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy plenerowej „A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39” (czas ekspozycji: 15 – 31.08.2020)

9. 15 sierpnia 2020 - spotkanie z aktorem / aktorką – działanie dedykowane do wystawy A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39”

10. 15 sierpnia 2020 – Inscenizacja wydarzeń historycznych w formie lekcji historii ożywionej (rekonstrukcja historyczna).  Inscenizacja będzie umiejscowiona na cmentarzu wojennym w Łukowie i dotyczyła będzie  wydarzeń, które miały miejsce trzy dni przed wyzwoleniem Łukowa i w przededniu oficjalnego rozpoczęcia akcji ”Burza. Inscenizacji będą równolegle towarzyszyły takie przedsięwzięcia jak:
multimedialny pokaz plenerowy regionalnych materiałów archiwalnych, wystawa oręża, pokaz i prezentacja broni palnej z epoki, obóz partyzancki.

11. 15 sierpnia 2020 - bezpłatny plenerowy pokaz filmu niemego z 1929 roku "PONAD ŚNIEG". Film oparty jest na podstawie dramatu Stefana Żeromskiego PONAD ŚNIEG BIELSZYM SIĘ STANĘ . Integralną częścią  pokazu będzie występ zespołu muzycznego. Zespół muzyką wykonywaną na żywo dopełni magię tego niezwykłego filmu z epoki kina niemego.

12. 15 września 2020 – ogłoszenie konkursów: wokalnego „Zainspirowani…Bodo, Ordonówna, Fogg, plastycznego „Zainspirowani…w starym kinie”, multimedialnego „Zainspirowani…filmowy patchwork”.

13. 4,5,6,9,10 listopada 2020 - bezpłatne projekcje filmowe w Kinie Łuków pod hasłem „Moje korzenie”: Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem.

14. 5 – 10 listopada 2020 - prezentacja wystawy pokonkursowej - plastycznej „Zainspirowani…w starym kinie”

15. 10 listopada 2020 - bezpłatne Warsztaty online z wędrującym filmoznawcą – temat: Moje korzenie, działanie w formie panelu dyskusyjnego jako kontynuacja dla projekcji filmowych.

16. 5 listopada 2020 – otwarcie wystawy „Drogi do Niepodległej”, czas ekspozycji: 5 – 11.11.2020. Wystawa ukazuje przekrojowo dzieje bezpośredniej walki o niepodległość w latach 1905-1921. Pokazano wysiłki wszystkich obozów politycznych, dążących do odbudowy Rzeczypospolitej oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Wysiłek zbrojny Polaków walczących w czasie I wojny światowej odejmował walki I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I, II i III Korpusu Polskiego na Wschodzie i Armii Błękitnej. Wystawę uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje p. Bohdana Wróblewskiego.

17. 11 listopada 2020 – pokaz prac laureatów konkursu multimedialnego „Zainspirowani…filmowy patchwork”, wręczenie nagród laureatom.

18. 11 listopada 2020 – koncert galowy laureatów konkursu wokalnego „Zainspirowani…Bodo, Ordonówna, Fogg”, wręczenie nagród laureatom.

19. 11 listopada 2020 – wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Zainspirowani…w starym kinie”

20. 11 listopada 2020 – inscenizacja teatralna na podstawie polskich filmów „Kultowe dialogi”, inscenizacja realizowana przez młodzież (13-18 lat) uczęszczającą na warsztaty teatralne prowadzone przez Łukowski Ośrodek Kultury.

21. 11 listopada 2020 – bezpłatny pokaz filmu „Zimna wojna” w Kinie Łuków spotkanie z aktorem, działanie w korelacji z projekcją filmową.

Działania w ramach realizacji zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarówno wstęp na wszystkie wydarzenia oraz udział w projekcie  jest bezpłatny.