O "Trzy Wieki do Wolności"

O "Trzy Wieki do Wolności"

Łukowski Ośrodek Kultury od sierpnia do października 2020 roku zaprasza do udziału w projekcie „Trzy wieki do wolności” w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Projekt „Trzy wieki do wolności” jest kombinacją zarówno tradycyjnych i nowoczesnych form prezentacji historii Polski z lokalnej perspektywy. Składa się z trzech wystaw stacjonarnych, trzech wystaw mobilnych (wykorzystujących ruchomy telebim), spotkań wspólnotowych (ognisko), konkursu fotograficznego, publicznej akcji wypożyczania celem cyfryzacji prywatnych pamiątek z o kresu 1795-1989, wydania kalendarza na rok 2021 czy muralu. Wszystkie działania będą prezentowane, transmitowane i umieszczane na stałe na stronie www.lok.lukow.pl oraz w social mediach. Celem jest budowanie wspólnoty narodowej w oparciu o historię przodków oraz archiwizowanie i przenoszenia do sieci ostatnich pamiątek związanych z walką o wolność i niepodległość w okresie 225 lat, czyli trzech wieków.

Umieszczenie wystaw (multimedialnych i stacjonarnych) w przestrzeni publicznej miasta oraz w sieci, umożliwi wszystkim mieszkańcom dostęp do nich, niezależnie od stanu zdrowia czy wieku. Projekt zakłada aktywny współudział obywateli w działaniach: zbiórka starych fotografii, krótkie nagrania wspomnień, mural wspólnie malowany, czy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku w czasie obchodów Święta Wojska Polskiego i 100-lecia bitwy warszawskiej. Te wszystkie działania mają na celu wzbudzić na nowo poczucie wspólnoty oraz docenić wartość wolności, o którą walczono( co również stanowiło i stanowi ogromną wartość i inspirację dla aktywnych artystów).
Uczestnikami i odbiorcami projektu będą mieszkańcy m. Łuków i Powiatu Łukowskiego oraz gmin ościennych z terenu powiatów siedleckiego, radzyńskiego, bialskopodlaskiego, garwolińskiego i ryckiego. Projekt zakłada uczestnictwo w wydarzeniach zarówno dzieci, jak młodzieży, dorosłych i ludzi starszych.

Program projektu „Trzy wieki do wolności”:

- 15 sierpnia 2020 godz. 17:00 (Parki Miejski w Łukowie)  - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku;
- 15 sierpnia 2020 godz. 17:00 (Parki Miejski w Łukowie) - wspólne malowanie muralu
- 15-31sierpnia 2020 (ogrodzenie ŁOK) – wystawa przechodnia „Łuków z okresu 20-lecia międzywojennego”;
- 15 sierpnia-20 października 2020 (Powiat Łukowski) – mobilne wystawy multimedialne;
- 1 września-5 października 2020 (ogrodzenie ŁOK) – wystawa przechodnia „Mieszkańcy Łukowa i Ziemi Łukowskiej w czasie II wojny światowej”;
- 1 września-10 października 2020 - konkurs fotograficzny „W trzy wieki do wolności”;
- 6-20 października 2020 (Galeria PROwizorium ŁOK) – wystawa pokonkursowa „W trzy wieki do wolności”.

Wstęp na wszystkie wydarzenia oraz udział w projekcie  jest bezpłatny.

Projekt „Trzy wieki do wolności” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Zdjęcia (1)