Nabór wniosków na stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Łuków

 • 1 maja 2020, 12:53
 • Tomasz Kanadys
Nabór wniosków na stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Łuków
Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski ogłosił nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Wnioski można składać do 15 maja 2020 roku.

Działając na podstawie uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

1. Zasady przyznawania stypendium

Przyznanie stypendium będzie uzależnione od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043)

2. Stypendia mogą być przyznane w jednej z dziedzin:

 1. a. sztuki plastyczne,
 2. b. film,
 3. c. literatura,
 4. d. muzyka,
 5. e. śpiew,
 6. f. sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 7. g. taniec,
 8. h. teatr,
 9. i. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Łuków.

3. Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki mogą składać:

 1. a. osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny,
 2. b. instytucje kultury działające na terenie miasta Łuków,
 3. c. placówki oświatowe działające na terenie miasta Łuków,
 4. d. związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie miasta Łuków.

4. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki należy składać w terminie do dnia 15 maja 2020 r. wyłącznie na odpowiednim druku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji programu stypendium w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 19 Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w godz. 7:30 - 15:30. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łuków w wyznaczonym terminie.

5. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów

 1. a. Wnioski wypełnione czytelnie, kompletne (z wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia.
 2. b. Wnioski wypełnione nieczytelnie i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. c. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, Wnioskodawca  jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia.
 4. d. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
 5. e. Ostateczną decyzję w sprawie listy Stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
 6. f. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować kilka podmiotów.
 7. g. W 2020 roku stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych w terminie od lipca 2020 r. do listopada 2020 r. 

6. Postanowienia końcowe

Informacje na temat naboru wniosków, sprawozdania  oraz wymagane druki można uzyskać  z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju 112 Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 13, 21-400 Łuków, tel. (25) 797 66 08.

7. Pliki do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych, Wniosek o stypendium oraz Wzór sprawozdania, dostępne są na stronie Miasta Łuków http://www.lukow.pl/index.php/aktualnosci/19-aktualnosci/5332-nabor-wnioskow-na-stypendia-artystyczne

Tomasz Kanadys

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Łukowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Łukowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe