WAŻNE! Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie

 • 8.03.2018, 13:32 (aktualizacja 11.04.2018 14:30)
 • Michał Żurawski
WAŻNE! Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie
Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie w ramach użyczenia amfiteatru w okresie od 1.05.2018– 31.08.2018.

I. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest propozycja na zorganizowanie imprezy  w Amfiteatrze
w Parku Miejskim w Łukowie w okresie między 4 maja 2018 a 26 sierpnia 2018 w ramach  użyczenia amfiteatru. Z otrzymanych ofert komisja wybierze 10 wydarzeń do realizacji.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • zorganizowanie imprezy
  • uzyskania niezbędnych pozwoleń do przeprowadzenia imprezy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,- zabezpieczenia medycznego imprezy, - zabezpieczenia p.poż.
  • zapewnienia ochrony,
  • opracowania i przygotowania: regulaminu imprezy, materiałów informacyjnych i reklamowych,
  • ubezpieczenia imprezy: OC i NNW
  • oferta może zawierać usługi w ramach małej gastronomii.
  • z oferty wyklucza się umieszczenie w ramach imprezy urządzeń rekreacyjnych dla dzieci (np.: dmuchańce, trampoliny, euro-bungee itp.)

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego opisu programu imprezy.

Ponadto:

wykonawca zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z:

  • zużyciem wody,
  • zwiększeniem mocy prądu, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  • zużyciem energii eletrycznej,oraz zorganizawania na własny koszt:
  • przygotowania terenu imprezy,
  • zapewnienie zaplecza sanitarnego (toalety przenośne),
  • zapewnienie osób sprzątających teren imprezy jak i tereny przyległe w czasie trwaniaimprezy jak i po jej zakończeniu.

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 • Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 • Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
 • Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 • Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)  Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
 • wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 3),- ramowy program przedsięwzięcia

V. Oceny ofert dokona komisja w składzie:

 1. Grzegorz Skwarek
 2. Olimpia Kucharska
 3. Tomasz Kanadys
 4. Iwona Krystecka

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres :

Łukowski Ośrodek Kultury

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20

21-400 Łuków

Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać mailem  do dnia 06.04.2018r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie”

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.lok.lukow.pl Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru ofert jak również nie rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.
 2. wskazania puli dostępnych terminów realizacji zadania dla wybranych ofert.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze wydarzeń/imprez do realizacji Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem  strony internetowej pod adresem: www.lok.lukow.pl 13.04.2018r.

 

IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Łukowskiego Ośrodka Kultury pod numerem telefonu: 25 798 32 72

lub adresem e-mail:  [email protected]

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Formularz oświadczenia Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykaz realizowanych usług o podobnym charakterze.
Michał Żurawski
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe